Home pagina

D'Amateurs - een bijzondere damclub!


Op 28 december 1969 werd door een vriendenclub uit café Victoria in de Nieuwstraat te Sint-Michielsgestel besloten om een damvereniging op te richten. Via een advertentie in het Klaverblad werd op 8 januari 1970 een formele oprichtingsvergadering belegd. De damvereniging kreeg de naam D'Amateurs. Sinds 1970 is er veel veranderd. Damclub D'Amateurs heeft zich aangesloten bij de dambond. De oprichters zijn overleden of niet meer actief bij D'Amateurs. Diverse leden zijn ook lid van een andere damclub. Maar de onderlinge vriendschappelijke band is nog steeds de spil waar het bij D'Amateurs om draait. We zijn een damclub die trots is op bereikte resultaten, maar de sfeer binnen de club nog veel belangrijker vindt. De leden weten elkaar ook buiten het dambord te vinden. Enkele leden zijn op damgebied niet meer actief. Toch willen zij nog steeds de vriendschappelijke band met de vereniging onderhouden. D'Amateurs is daar trots op.


Ga er niet heen indien je niet van een geintje houdt en alleen serieus en geconcentreerd bezig wilt zijn met de damsport. Verbaas je er niet over dat D'Amateurs niet altijd meteen staat te springen indien iemand zich aanmeldt als nieuw lid van de vereniging. Zelfs niet als het een groot damtalent betreft. Elke aanvraag voor een lidmaatschap wordt door de leden beoordeeld. Daarbij is het niet belangrijk op welk niveau iemand kan dammen. Steeds weer wordt beoordeel of de betreffende persoon zal passen binnen het kameraadschappelijk karakter van de club. Ook is het niet vreemd dat een aspirant lid een aantal keren een clubavond bezoekt voordat een aanvraag wordt behandeld. Zowel de zittende leden als het aspirant lid moeten een goed gevoel hebben over het mogelijke lidmaatschap.Folder Damclub D'Amateurs

D'Amateurs heeft een folder ontwikkeld voor een eerste kennismaking met de damsport. Naast algemene informatie over de damsport en meer gedetailleerde informatie over onze damclub zijn hierin ook enkele vermeldingen naar websites opgenomen. Meer linken naar websites van andere damverenigingen en overkoepelende organisaties tret u aan op onze webpagina "Externe linken". Klik op de afbeelding hiernaast om deze folder in pdf formaat te downloaden.Signalering van onvolkomenheden

Ik stel het zeer op prijs indien u aangetroffen onvolkomenheden aan mij signaleert! Stuur daarvoor een email naar de webmaster. Hebt u een vraag over een ander onderwerp dan de website, dan kunt u op de webpagina "Contact" de daarvoor benodigde linken vinden. Alvast bedankt voor uw medewerking!