externe linken


Op deze webpagina treft u een aantal externe linken aan van organisaties en verenigingen. Damclub D'Amateurs kan niet garanderen dat deze linken blijven functioneren. De bewaking daarvan is niet beheersbaar. Wij stellen het op prijs indien we van u een melding ontvangen van linken die niet goed functioneren. Stuur hiervoor een email met behulp van de menuoptie Contact. Ook indien u vindt dat er een belangrijke link voor de damsport ontbreekt, mag u dat melden. Bedenk daarbij dat alleen niet commerciele linken, direct aan de damsport gerelateerd, zullen worden geplaatst. Het ligt niet in onze bedoeling om een compleet overzicht te bieden van alle mogelijkheden op damgebied in Nederland. Wel willen wij de bezoekers van onze website in kennis stellen van zaken betreffende de clubs uit onze omgeving, onze provinciale dambond en de KNDB met zijn samenwerkingspartners.De provinciale dambond en de daarbij aangesloten verenigingen

P.N.D.B.
Dammend
Tilburg

D.O.G.
Uden

H.E.D.
Rosmalen

R.D.S.
Sint-Oedenrode
De K.N.D.B. en zijn samenwerkingspartners

K.N.D.B.
Toernooibase
Dammen

F.M.J.D.
damZ
K.N.D.B.
Overige damsites

Dam Ring