Avondjes

Elk seizoen organisaaeert damclub D'Amateurs enkele bijeenkomsten die niet zijn gerelateerd aan de damsport. Het betreft de sociale bijeenkomsten van de leden met hun partners. Deze vormen samen met de onderlinge vriendschappelijke band de basis voor onze club. Avondjes tussendoor maken onderdeel uit van die bijeenkomsten. Deze activiteiten worden steeds opgenomen onder Historie, waar u de informatie over de voorbije seizoenen kunt vinden.2018-2019 Boogschieten
2015-2016 Spelletjes
2014-2015 Boogschieten
2013-2014 Bowling
2012-2013 Tapas
2011-2012 presentatie 'Bloemlokkende signalen'
2010-2011 Quiz
2010-2011 Casino
2009-2010 Jubileumavond
2008-2009 Bingo