Jubileumavond 2010

Op vrijdag 8 januari 2010 bestond onze vereniging 40 jaar. De avond ervoor hebben we ons 39e jaar uitgeluid en ’s-nachts om 0:00 uur werd ons veertig jarig bestaan begroet. We hebben ons jubileum in besloten kring gevierd onder het genot van een hapje en een drankje met onze eigen leden en hun partners. Voorzitter Ad Rovers heette tijdens zijn formele openingswoord alle aanwezigen van harte welkom. Hieronder bevonden zich drie van de medeoprichters van D’Amateurs die voor deze gebeurtenis als speciale gasten waren uitgenodigd om te zien hoe Damclub D'Amateurs zich in die 40 jaar heeft ontwikkeld.


Eerste secretaris Tiny v/d Oetelaar met echtgenote Paula, ex-kastelein Henny Immens met echtgenote Victoire en eerste clubkampioen Gerrit Venrooy genoten van het feit dat de door hun opgerichte vereniging nog springlevend is. Tiny bracht voor velen het nieuwtje dat de naam D’Amateurs oorspronkelijk door Paul Minkels is bedacht. Dat in de tijd dat er door een groepje van soms wel twaalf personen ten huize van de familie Van den Oetelaar werd gedamd. De damstenen vlogen er letterlijk om je oren, aldus de trotse medeoprichter. De combinatienaam van Dam en Amateur doet het na veertig jaar nog steeds goed. Onze club geniet landelijke bekendheid.


Tijdens de feestelijke gebeurtenis werd ook nog even stil gestaan bij de overledenen die D’Amateurs in zijn veertig jarig bestaan heeft moeten betreuren. Voor hen werd een minuut stilte gehouden.


Met een dankwoord aan samensteller Wim van Kasteren presenteerde voorzitter Ad Rovers het speciaal voor deze gelegenheid geschreven jubileumboek van D’Amateurs. Onze voorzitter memoreerde dat hij blij was met het aanbod van Wim om dit te verzorgen. Wie immers, zo stelde hij, zou dat beter kunnen dan Wim die zelf al 34 jaar lid is van de vereniging, tien jaar als jeugdleider actief is geweest en nu al weer ruim 23 jaar secretaris is. Wim heeft de beschikking over het archief maar heeft ook de leden bestookt met vragen om informatie en/of afbeeldingen en stoffelijke herinneringen aan gedenkwaardige feiten. Langzamerhand werd duidelijk dat het jubileumboek meer werd dan een normaal jubileumboekje. Het is een naslagwerk geworden waaraan de leden veel plezier kunnen beleven.


Met een beamer werden er 327 speciaal voor deze gelegenheid geselecteerde afbeeldingen vertoond. Blijkbaar zat niet alles nog actief in het geheugen opgeslagen. Regelmatig werd gegokt hoe oud iemand was ten tijde van de origineel gemaakte foto. Naast vele herkenningen waren er ook regelmatig verbaasde gezichten waarneembaar. Nog lang werd er nagepraat over het rijke verleden van D’Amateurs.


De laatste staatsiefoto van vriendenclub D’Amateurs.

De foto is rechtsboven in de impressie van de avond te zien.
Van links naar rechts: Pierre de Werdt, Willem-Peter Berkelmans, Antoon van Zandvoort, Rob Pijnenburg, John Wilsens, Ad Boeren, Theo van de Westelaken, Hans van Eijndhoven, Peter van Rijsbergen, Kees Sterken, Mari van den Oetelaar, Gerard Baltussen, Alouis van den Oetelaar, Jos van der Wielen, Antoine van Zandvoort, Jan van de Westelaken, Barend van Amerongen, Ad Rovers, Wim van Kasteren en Lambert van Vught.