seizoenafsluiting 2014-2015

De start in Eindhoven
Op zaterdag 6 juni heeft D'Amateurs met de partners een bezoek gebracht aan het Philips museum in Eindhoven. Alhoewel het adres bij de uitnodiging werd vermeld, dachten een aantal deelnemers dat ze hun voetbalschoenen moesten meenemen. Maar dat viel reuze mee. Gaat er al een lampje branden? Onder leiding van drie gidsen hebben de deelnemers een rondje door het museum gemaakt. Allereerst was er de geschiedenis van het familiebedrijf. Bovenin de afbeeldingen is de geschiedenis in grote lijnen aangegeven. Daarin wordt duidelijk dat het bedrijf begon met de productie van gloeilampen. Momenteel vormen de medische producten van Philips een niet minder belangrijke rol.

Gids Henk, die de laatste groep dacht te kunnen leiden, moest flink op zijn woorden letten toen Theo een aantal voor hem nieuwe feiten aan de orde stelde. Duidelijk mag zijn dat Henk op technisch gebied de beste was, maar dat hij van Theo nog veel kon leren. Op een gegeven moment vroeg Theo of Henk hem lastig vond met al zijn vragen en opmerkingen. Henk vertelde dat hij graag een uitdaging aanging. Hij was dan ook zeer verbaasd dat er daarna geen vragen meer kwamen van Theo. Maar ja, als je iets mag is de lol er toch vanaf, of niet soms? Henk wist boeiend te vertellen en wond de gloeidraden letterlijk om zijn vingers. Hij gaf aan dat foto's waren toegestaan, maar wel met bronvermelding. Dus als jullie een foto van een gloeidraad tegenkomen is dat met de vingers van Henk Hoogenkamp.Het vervolg in Sint-Michielsgestel
Nadat we onze basiskennis van de lichtstad weer hadden opgefrist was het tijd voor het ontspannen gedeelte. D?Amateurs reisde af naar Sint-Michielsgestel waar gastheer Rob zijn tuin weer had verbouwd om ons een gerieflijke plek te bieden. Evenals vorig jaar waren meester-kok Lambert en zijn koksmaatje Theo van de partij.

Er werd druk gekletst, waarbij ook enkele van onze damvrienden van het nationale team aanwezig waren. Er was een oorkonde voor Willie vanwege zijn veertig jarig lidmaatschap. Weer een foutje van D?Amateurs! Als we pas bij vijftig jaar lidmaatschap een oorkonde zouden geven was Willie zeker nog tien jaar lid gebleven. Onze voorzitter reikte namens de KNDB spelden uit aan Mari en John vanwege hun veertig jarig lidmaatschap van de dambond. Met gevaar voor eigen leven maakte John de opmerking dat die eigenlijk opgespeld dienden te worden. De prijzen voor de geleverde prestaties werden uitgereikt. En de plannen werden gesmeed over de tactiek waarmee Willem-Peter zou worden aangepakt tijdens zijn simultaan van een krap weekje later.