simultaan toine brouwers bij d'amateurs


Toine Brouwers werd bereid gevonden om tegen het einde van het seizoen 2015-2016 een simultaan te verzorgen bij D'Amateurs. Helaas waren er enkele leden verhinderd waardoor het aantal tegenstanders voor Toine aan de magere kant was. D'Amateurs kreeg bijstand van enkele spelers, waardoor Toine het toch nog tegen 19 spelers moest opboksen.

Een aantal dagen voor de simultaan werd D'Amateurs opgeschrikt door het overlijden van Kees Sterken. Kees was vanaf juli 2005 een trouw lid die zoveel mogelijk damde. Om die reden werd besloten om de simultaan doorgang te laten vinden. Kees zou niet anders hebben gewild! Voorafgaand aan de simultaan werd een minuut stilte in acht genomen. Voor Kees werd een speciaal plekje ingericht waardoor hij toch nog symbolisch aanwezig kon zijn.


Toine speelde oppermachtig. Hij liet slechts drie remises toe. Daarbij dient wel vermeld te worden dat Cor Stehouwer een voordeelremise behaalde! Cor wilde aanvankelijk instemmen met het remisevoorstel van Toine. Maar hij kreeg zoveel reacties van teamleden dat hij moest doordammen, dat hij besloot toch nog enkele zetten te wagen. Cor bleek het goed gezien te hebben en stemde enkele zetten later toch in met remise. Daarmee was voor D'Amateurs de kans verkeken om Toine met ook maar één nederlaag naar huis te sturen.
Voor Lous was er een eervolle vermelding. Hij speelde zeer goed. Door een kleine finesse in het eindspel ging zijn partij alsnog verloren. Antoine maakte het helemaal te bont. Hij kon een dam nemen, maar verzuimde dat. Anders waren er vier remises geweest. Ook Rob kon een dam nemen maar vond die te duur. Hij speelde wat anders en even later had Toine een dam. En dat een goede dam wel wat mag kosten bleek uit de stand vooraf!
Dankzij ons 3-punten systeem eindigde Toine slechts met score van 89,47%.
Uitgaande van het 2-puntensysteem zou hij een monsterscore van 92,11% hebben behaald.
De remisespelers:De uitslag:
Een verdere impressie van de avond: