De oprichting van damclub D'Amateurs


Het ontstaan van damvereniging D'Amateurs is vastgelegd in een citaat. Dit is letterlijk overgenomen vanuit de 1e verenigingsmap.
De foto's zijn later toegevoegd.

Citaat:

St. Michels-Gestel
De Gestelse damvereniging " D'amateurs ".

Op 28 december 1969 werd door mensen bij cafe H.Immens, Nieuwstraat te St. M. Gestel het plan ontsproten om in St.M.Gestel een damvereniging op te richten.

Via een advertentie in het Klaverblad werd op 8 januari 1970 een officieel oprichtingsvergadering belegd in cafe "Victoria".1 Als voorlopig bestuur werden gekozen de heren:


Hermus Verhoeven Voorzitter, Gerrit Venrooy Secretaris en Tiny v/d Oetelaar Penningmeester

2 De contributie werd op 2,50 per maand gesteld en deze ging in op de eerste van elke maand dat men lid was.

3 Met algemene stemmen werd de door de Hr. M.v.d.Oetelaar ingebrachte clubnaam "d'Amateurs" aangenomen.

4 De eerste damavond werd op 15 jan. gesteld en de eerst volgende ledenvergadering op 22 jan. '70.

5 De leden van het eerste uur zijn:

1 J.v.Pinxten Esscheweg 26
2 B.Schellekens Hezelaar 5
3 H.Verhoeven Spijt 38
4 G.Venrooy St.Michielstr 16
5 M.v.d.Oetelaar Spijt 35
6 Fr.v.d.Wal Zijweg Dungen 9
7 M.Reurings Nieuwstraat 45
8 H.Immens Nieuwstraat 40
9 W.Kiviets Anemoonstraat 22
Met deze leden werd de eerste onderlinge gespeeld in cafe H.Immens. Op een afstand van 1,50 mtr. van de bar werden hier de eerste aftastende wedstrijden gedamd. Met de eerste gekochte damborden en stenen en wat damambitie kwam er ten slotte nog een kampioen te voorschijn en wel G.Venrooy welke naam dan ook prompt in de eerste kampioenswisselbeker te staan kwam. Deze kampioenswisselbeker is zo ingesteld dat indien het feit zich zal voordoen, men voor de 2e keer in een onderlinge competitie zich bezitter van deze beker mag noemen en voor altijd in zijn bezit blijft.

Het jaar 1970 werd in Vught een damtoernooij gehouden en nl. in 3 klasse. Klasse 3 was ingedeeld voor de amateurs en thuisdammers. Drie leden van "D'amateurs" hadden zich hiervoor aangemeld, waarvan M.Reurings afviel wegens ziekte, H.Verhoeven en G.Venrooy handhaafden zich vrij redelijk en kwamen dan ook resp. als no 1 en 2 uit de bus.Einde citaat