seizoenoverzicht 1970 - 1971


De eerste stappen

In eerste instantie werden er voornamelijk interne partijen gespeeld. Al gauw echter vonden de eerste verkenningen plaats buiten de eigen vereniging.


Simultaan tegen Henk Mathijssen

Om met een nieuw seizoen te beginnen werd door het bestuur een plan bedacht om de animo op damgebied te verhogen. Dit werd gedaan door de jeugdkampioen van Noord-Brabant, Henk Mathijssen uit Schijndel, uit te nodigen voor een simultaan te spelen. Welke Henk Mathijssen met beide handen aannam, "al is het maar om voor m'n eigen bij te leren" aldus het Schijndelse damtalent.
Verschillende oud dammers werden in kennis gesteld waarvan door sommigen gehoor werd gegeven.
Van de 18 dammers wisten Thijs Reurings en Ad Rovers remise te spelen.
Bart Schellekens, J. van Pinxten, A. van Engeland (later bedankt), C. v/d Westelaken, J. v/d Westelaken, G. v/d Oetelaar (later lid geworden), M. v/d Oetelaar (Tiny), H. v/d Loo, G. Venrooy, H. Verhoeven, M. van Grinsven, M. v/d Westelaken, W. van Berkel, G. Venrooy en J. van Hout verloren hun partij.


Uitbreiding interne competitie

De damcompetitie 1970 / 1971 werd uitgebreid met de volgende leden:
H. v/d Loo, C. v/d Westelaken en J. v/d Westelaken.
Na het korte winterseizoen werd voor het eerst een dubbele competitie gespeeld.


Simultaan door de kampioen

Cor v/d Westelaken volgde G. Venrooy op als clubkampioen. Hij mocht op zijn verzoek als clubkampioen een onderlinge simultaanwedstrijd houden. Dit gebeurde op 22 juni 1971.
Cor wist de simultaan winnend af te sluiten met een score van 10-8.
Bart Schellekens, Jan v/d Westelaken, en G. Venrooy wisten te winnen van Cor.
Ad Rovers en Hennie Immens speelden remise.
Hermus Verhoeven, Jos van Pinxten, Tiny v/d Oetelaar, Thijs Reurings en Gerrit Venrooy verloren hun partij.Ledenmutaties


Aan het eind van de competitie werd Ad Rovers als lid aangenomen.
Frans v/d Wal bedankte als lid, maar met de toezegging dat D'Amateurs ten alle tijden op hem kon rekenen.


Instelling bekercompetitie


Dit seizoen werd een beker ingesteld, gespeeld op basis van een afvalsysteem.
Hermus Verhoeven versloeg Jan v/d Westelaken in de bekerfinale.


Simultaan bij D.V.S. in Schijndel

De Schijndelse damvereniging D.V.S. hield een simultaanwedstrijd naar aanleiding van het kampioenschap van Henk Mathijssen.
Cor v/d Westelaken speelde remise. Bart Schellekens en Hermus Verhoeven wonnen. Tiny v/d Oetelaar verloor zijn partij.


De eerste jaarvergadering

Tijdens de jaarvergadering op 17 juni werd een definitief bestuur gekozen. Ad Rovers volgde Gerrit Venrooy op als secretaris. Tiny v/d Oetelaar werd naast penningmeester ook als wedstrijdleider benoemd. Cor v/d Westelaken en Bart Schellekens bemanden de eerste kascontrolecommissie.
Vastgesteld werd dat het vanaf seizoen 1971 / 1972 verplicht werd om te noteren. Een competitie waarin men slechts 1x tegen elkaar speelt en niet 2x, dit in verband met de lange duur van de competitie. Aanvang is gesteld op 8 uur. Tijdsduur 8u. Tot 12u. En dan op verzoek afbreken, met dien verstande dat diegene die de partij afbreekt zijn toekomstige zet met de stand in een gesloten envelope afgeeft aan de wedstrijdleider eventueel bestuurslid.
Er werden vijf damklokken aangeschaft. Een werd er bekostigd uit de kas. Hermus Verhoeven, Hennie Immens, Thijs Reurings en Tiny v/d Oetelaar schonken de overige exemplaren. Klokken kan men spelen op verzoek van beide spelers.


Administratieve zaken

De eerste contributiekaarten werden met de hand gemaakt.
Later nam Ad Rovers het werk op zich om voor de damvereniging de nieuwe contributiekaarten en uitnodigingskaarten te bewerkstelligen.
Deelname aan nederlaagtoernooi

Op verzoek van damvereniging O.N.A. uit Berlicum werd er op 24 juni 1971 een vriendschappelijke wedstrijd gespeeld. O.N.A. won met 14-6. De uitslagen waren als volgt: