seizoenoverzicht 1971 - 1972


Onderlinge wedstrijden

Ad Rovers volgde Cor v/d Westelaken op als kampioen.
Op 24 februari werden de wedstrijden om 23:00 uur afgebroken voor een paar borden snert welke door Henny Immens werden aangeboden. Waarna onder een glaasje bier nog enkele punten werden besproken aangaande, de bordverdeling i.v.m. nederlaagtoernooi gehouden door O.N.A. Berlicum.

Bekerwedstrijden

Op 13 april 1972 won Ad Rovers de bekerfinale van Bart Schellekens.
Simultaan door kampioen Ad Rovers tegen D’Amateurs

Op donderdag 8 juni werd voor de competitie- en bekerkampioen een simultaanwedstrijd georganiseerd.
De uitslag werd 16-6 in het voordeel van Ad Rovers.
Ad won van H. Verhoeven, H. Immens, W. Kiviets, W. v/d Oetelaar, M. v/d Oetelaar H.zn. en Th. v/d Westelaken.
J. v/d Westelaken, C. v/d Westelaken, M. Reurings en M. v/d Oetelaar speelden remise. Bart Schellekens won zijn partij.


Externe wedstrijden


De tweede vriendschappelijke wedstrijd tegen O.N.A. uit Berlicum werd op 4-11-1971 in St.Michielsgestel gespeeld. Wederom won O.N.A., maar deze keer met de cijfers 8-12. De individuele uitslagen waren als volgt:
Op 2 maart 1972 werd in de “Gouden Leeuw” te Veghel de vriendschappelijke ontmoeting gespeeld tussen D’Amateurs en “En Passant” uit Veghel. Ook deze ontmoeting werd een troosteloze nederlaag voor onze vereniging.


Op zaterdagmiddag 11 maart 1972 werd er door het tiental van D’Amateurs deelgenomen aan het nederlaagtoernooij welke de Berlicumse damvereniging O.N.A. had georganiseerd. Als einduitslag kwam de stand op 10-10. Maar over het algemeen waren alle deelnemers ervan overtuigd dat deze middag veel had toe bijgedragen om de damsport in zijn algemeenheid op te voeren.


23 maart was de afgesproken datum dat de Veghelse damvereniging “En Passant” de return zou spelen voor de vriendschappelijke wedstrijd ditmaal gehouden in clubhuis H.Immens. Om 20:15 uur waren alle leden aanwezig op 2 afmeldingen na. Daar om half 9 nog niemand aanwezig was van Veghel nam onze voorzitter H. Verhoeven het initiatief om op te bellen. Daarbij de volgende kanttekening: “Zeg hoe zit dâ eigenlijk, ik docht dâ we afgesproken hadden dâ gullie hier vanovond zôt kommen dammen”. Van Veghelse zijde werd dit standpunt gerechtvaardigd en boden excuses dat zulks was gebeurd deze avond waarop deze vereniging aanbood om de eerstvolgende donderdag te willen spelen in St.M.Gestel. Waarop het antwoord van onze voorzitter (gevolgd door een reactie van Veghel) “Tja, da witte wel, volgende week is het witte donderdag en dan komt goeie vrijdag ook nog, en dé zo’n por dage vur Kerstmis…”. “Voor Pasen “, klonk het toen verschrikt door de telefoon, “Voor Pasen bedoelde zeker?” klonk het van Veghelse zijde. Maar dat was nu juist hetgeen de opzet van onze voorzitter was, en waarbij ( het gesprek werd deels door aanwezige leden opgevangen) deze dan volledig in zijn opzet geslaagd was. Al met al werd deze competitie avond gevuld met een wedstrijd voor de competitie, 4 leden speelden onderling een oefenpartij, terwijl 4 leden zich waarachtig bezig hielden met “katten” zulks nog niet gebeurt in de tijd van de oprichting af.
Overige activiteiten


Feestavond


Op vrijdag 21 april was de feestavond voor de leden van D’Amateurs met hun gevolg. Daar de laatste gasten rond half drie in de nacht huiswaarts gingen (er waren leden die pas om half vijf thuiskwamen) mochten we erkennen dat deze feestavond tot een van de mooiste avonden behoorden in het korte bestaan van damvereniging D’Amateurs. Daarmede niet te vergeten de goede zorgen van Henny en Victoire, en het blaasorkest “de Rinkelbom”.
De eerste groepsfoto
Wellicht de eerste staatsiefoto van de hoogwaardigheidsbekleders van D’Amateurs?
Staand van links naar rechts: Jan v/d Westelaken, Henny Immens, Tiny v/d Oetelaar,
Mari v/d Oetelaar, Bart Schellekens, Wim Kivits, Ad Rovers en Thijs Reurings


Zittend van links naar rechts: Cor v/d Westelaken, Victoire Immens, Theo v/d Westelaken,
Hermus Verhoeven en Willem v/d Oetelaar.Eindvergadering

Fragmenten uit de eindvergadering op 1 juni 1972:

Het bestuur zou het maken van een damlesbord, van ± 1,20 m waarop verschillende partijen eventueel geanalyseerd konden worden, nagaan en eventueel laten uitvoeren. Verder werd er gevraagd of er een mogelijkheid aanwezig was om van een geroutineerd dammer maandelijks een les te ontvangen welke gegeven zou worden in het clublokaal. Het zich in laten schrijven in de Gemeente Sint-Michielsgestel als een bestaande vereniging met alle eventuele rechten die daarop bestaan om zodoende misschien ook aanspraak te kunnen maken op vergoeding in de vorm van subsidie van gemeentewege uit. De penningmeester kreeg toestemming voor het verkrijgen van een bedrag van f 5,00 als bijdrage aan de feestavond welke wat de kosten betrof een bepaald gesteld bedrag te boven ging. Cor v/d Westelaken sprak namens alle leden het organiserend comité toe dat de bijbetaling een juiste keuze was, dat niemand er over mocht vallen en dat alles toch op een buitengewone wijze was geregeld met café Victoria (4x uitgesteld).


A. Rovers en M. v/d Oetelaar werden bedankt voor het 1e vat bier wat tijdens de feestavond mocht doorkomen vanwege het feit dat beide heren enkele maanden eerder in het huwelijksbootje waren gestapt.


In verband met de jeugdige leden werd besloten tot een jeugdcontributie en werd bepaald dat ze mochten meestemmen tijdens een vergadering.


Henny Immens kreeg vrijstelling van contributie, als vergoeding voor de ’s-winters goed verwarmde zaal.


Bij belangrijke gebeurtenissen in Sint-Michielsgestel zal zoveel mogelijk aandacht worden geschonken om onze naam te laten doorklinken als dat er in Gestel ook nog sprake is van een damvereniging.


Vervolgens zou Jan v/d Westelaken als hij competitie-kampioen zal worden in 72/73 zijn baard laten afscheren en Cor v/d Westelaken zal dan ook zijn haar laten groeien.


Verder zou het bestuur de plannen bekijken om een programma voor de jeugd te maken.